Tuyển dụng viên chức năm 2015

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN LÃO

              Số:      /TB-BVAL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Lão, ngày 28  tháng 3  năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2015

         

Thực hiện Công văn số 646/SNV-CCVC ngày 22/3/2016 của Sở Nội vụ Hải Phòng về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015.

Bệnh viện đa khoa huyện An Lão thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2015:

1. Số lượng: 29 người cụ thể:

- Bác sỹ đa khoa: 05 người.

- Điều dưỡng: 16 người (04 điều dưỡng cao đẳng trong đó 01 điều dưỡng cao đẳng gây mê hồi sức, 12 điều dưỡng trung học gồm cả những người có chứng nhận chuyển đổi điều dưỡng).

- Hộ sinh trung học: 02 người.

- Dược sỹ: 02 người ( 01 dược sỹ đại học, 01 dược sỹ trung học).

- Kế toán ĐH: 03 người ( Đại học kế toán, đại học quản trị tài chính kế toán, đại học quản trị kinh doanh có chứng chỉ kế toán).

- Cử nhân công nghệ thông tin: 01 người.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển.

- Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để thực hiện công việc được giao.

- Không tuyển dụng những người: Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm pháp luật.

3. Nội dung hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ.

3.1. Hồ sơ gồm có:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan Y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

   3.2.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 30/3/2016 đến ngày 27/4/2016 tại Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện.

    3.3. Số điện thoại liên lạc: 0313.911.496

   

 

3.4. Lệ phí:

Lệ phí hồ sơ: 200.000 đồng/bộ.

Lệ phí dự tuyển viên chức: thực hiện theo Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên bộ Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ là 260.000 đồng/ thí sinh.

Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua trung gian. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

4. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển

+ Thực hành: Đối với vị trí tuyển có liên quan đến nghiệp vụ y tế.

+ Phỏng vấn: Đối với vị trí còn lại.

Ưu tiên những người trong diện ưu tiên theo quy định của Nhà nước. Ưu tiên những người đã có thực tế công tác theo chức danh tuyển dụng.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Địa điểm: Bệnh viện đa khoa An Lão

- Thời gian: Dự kiến ngày 13/5/2016

Vậy Bệnh viện đa khoa An Lão xin thông báo, ai có nhu cầu đến đăng ký dự xét tuyển theo các ngạch viên chức nêu trên, hồ sơ và thủ tục dự tuyển liên hệ tại Phòng tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa An Lão (trong giờ hành chính)./.

 

         

         

 

            GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

         Bác sỹ CKII. Vũ Văn Vui 

Tiêu điểm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 1 023
  • Tất cả: 175509
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !